Cilj izgradnje hidroizolacije je zaštita svih građevinskih objekata od nastanka vlage.